Direct de expert: +31 (0)20 750 83 88 info@thereportingcompany.nl

Consultancy

Consultancy & Support

De belangrijkste activiteit van The Reporting Company is de ondersteuning van klanten bij het dagelijks gebruik van hun software en add-ons. Uitgangspunt daarbij is altijd dat u over een vaste consultant beschikt welke kennis heeft van uw situatie en omgeving. Ook indien werkzaamheden door andere consultants of programmeurs gedaan worden verloopt de coördinatie van deze werkzaamheden via uw vaste consultant, zodat u altijd één aanspreekpunt heeft.

 

Activiteiten

De belangrijkste activiteit van de The Reporting Company is de ondersteuning van klanten bij het dagelijks gebruik van rapportage software en Microsoft SQL Server ten aanzien van:

  • Vervaardigen van nieuwe rapportages of aanpassen van bestaande op basis van klant wensen
  • Maken van SQL queries welke gebruikt worden in rapportage oplossingen
  • Ondersteuning interne medewerkers bij het vervaardigen van rapportages, SQL queries en algemene support
  • Beheer rapportage software en Microsoft SQL server
  • Uitvoeren van updates en nieuwe installaties van rapportage software en Microsoft SQL server

Door onze focus op Exact Software beschikken wij over een groot aantal standaard rapportages en onderliggende queries voor diverse oplossingen welke het start punt vormen voor iedere nieuwe rapportage.

Naast onze rapportage werkzaamheden zijn wij ook dagelijks bezig met ondersteuning van Exact software (zowel Globe Next als Synergy Enterprise). Door de combinatie van rapportage en Exact werkzaamheden kunnen wij samen met u de meest ideale rapportage voor uw situatie realiseren. Verder is het optimaliseren van bedrijfsprocessen voor ons een belangrijk speerpunt waar zowel rapportages als een goed gebruik van Exact een bijdrage aan kunnen leveren.

Consultancy en support

Wij zelf maken geen onderscheid tussen support en consultancy. U heeft simpel weg een vraag of verzoek en daar bieden wij een oplossing voor of dit nu een korte/eenvoudige vraag is of een complexer/uitgebreider verzoek. U kunt ons altijd bellen met vragen of problemen. Wij handelen verzoeken af in volgorde van uw prioriteit en in onderling overleg.

Bij zowel consultancy als support is het essentieel dat van te voren duidelijk is wat het ‘probleem’ is waar een oplossing voor wordt gezocht. Deze ‘probleem analyse’ doen wij niet door middel van allerlei onderzoeken maar vooral door middel van doorvragen. Het is voor ons belangrijk dat wij uw situatie begrijpen en dat wij zelf ook overtuigd zijn dat de beoogde oplossing ook daadwerkelijk de juiste oplossing is. Het is onze eigen ervaring dat met enige regelmaat een oplossing wordt voorgesteld die de symptomen van het probleem wel bestrijdt maar het probleem niet in de kern oplost. Dit laatste heeft veelal toch onze voorkeur. Met verre weg de meeste klanten hebben wij een langdurige relatie waar door het ‘meedenken’ over de juiste oplossing sneller en efficiënter gaat voor beide partijen.

Consultancy en support worden berekend op basis van nacalculatie afgerond op kwartieren. Wij kennen geen minimum aantal uren of indeling in dagdelen. Veel werkzaamheden vinden plaats door middel van inbellen, op locatie worden voorrijkosten berekend en eventuele parkeerkosten. Werkzaamheden buiten kantoor uren worden in onderling overleg gepland. Wij hanteren hier in principe normale tarieven voor.

Advisering

Onder advisering verstaan wij alle werkzaamheden welke betrekking hebben op de selectie en aanschaf van rapportage software:

  • Kennismakings / intake gesprek
  • Quick scan van uw wensen en huidige IT omgeving
  • Product demonstratie

Uitgebreide probleem analyses en het inrichten van een proof off concept vallen in principe onder consultancy.

De door ons ontwikkelde Quickscan is geheel gratis en geeft u snel inzicht in de mogelijkheden van rapportage oplossingen voor uw organisatie. 

Door onze praktijk ervaring met diverse rapportage oplossingen kunnen wij u goed adviseren over de mogelijkheden van de verschillende pakketten in uw situatie. Hiervoor hebben wij een vergelijkingsmatrix opgesteld waarin uiteenlopende rapportage oplossingen met elkaar worden vergeleken op diverse criteria.

Onze manier

Z

Wij staan voor u klaar

Wij zelf maken geen onderscheid tussen support en consultancy. U heeft simpel weg een vraag of verzoek en daar bieden wij een oplossing voor of dit nu een korte/eenvoudige vraag is of een complexer/uitgebreider verzoek.

Bellen

U kunt ons altijd bellen met vragen of problemen. Wij handelen verzoeken af in volgorde van uw prioriteit en in onderling overleg.

Projectleider

Uitsluitend bij grote projecten kan een projectleider worden ingezet. De projectleider zal altijd inhoudelijk betrokken zijn en ook zelf consultancy werkzaamheden verrichten binnen het project (als een meewerkend voorman) waardoor hij altijd volledig op de hoogte is.

Onze partners

Sumatra software logo
Exact Software logo
Optibus Exact specialist